Zacieśnienie relacji Kataru z Turcją

Komisja Praw Człowieka Kataru wezwała Organizację Narodów Zjednoczonych do potępienia działań Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W zeszłym roku wymienione kraje zerwały stosunki dyplomatyczne z Katarem, oskarżając państwo o wspieranie międzynarodowego terroryzmu. Kwartet opublikował listę żądań, których spełnienie miałoby doprowadzić do ponownego nawiązania. Na liście znalazły się między innymi likwidacja al-Dżaziry, ograniczenie relacji z Iranem i odesłanie tureckich wojsk stacjonujących w kraju.

Po zamknięciu jedynej lądowej granicy Kataru zablokowano wiele znaczących dla państwa importów, w tym dostawy jedzenia i towarów pierwszej potrzeby. Już w ciągu dwóch dób Turcja przysłała pierwsze transporty żywności, żeby zabezpieczyć sytuację w kraju. Po tym wydarzeniu w ciągu zaledwie czterech miesięcy tureckie eksporty towarów do Kataru niemal się podwoiły. Wzmocniło to pozycję Turcji jako strategicznego partnera Kataru. Turcja ma jednak nadzieję, że nawet po zniesieniu blokady jej wymiana handlowa z Katarem nie spadnie drastycznie, mimo tego, że do 2024 roku Katar planuje zapewniać 70 procent swojego zapotrzebowania na żywność lokalną produkcją.

Kryzys w Zatoce Perskiej owocuje również pogłębieniem relacji militarnych Kataru z Turcją. Tureccy żołnierze stacjonują w kraju już od roku 2015 na mocy umowy podpisanej w 2014 roku. Jednym z warunków do nawiązania ponownych relacji Kataru z sąsiadami byłoby odwołanie kontyngentu 5000 żołnierzy i likwidacja tureckiej bazy. Katar zdecydowanie nie zamierza tego warunku spełnić i wskutek styczniowych rozmów, takich jak spotkanie emira as-Saniego z prezydentem Erdoganem w Ankarze, Turcja podjęła decyzję o wysłaniu do Kataru również sił powietrznych i marynarki. Nie wyznaczono jednak nadal terminu przybycia nowych sił. Oprócz wzmocnienia tureckiej obecności w Zatoce, parlament w Ankarze zaakceptował również w przyspieszonym trybie przepisy zezwalające tureckim wojskom na szkolenie katarskich sił bezpieczeństwa.

Oprócz militarnych wysiłków Turcja próbuje prowadzić również mediacje między Katarem a jego czterema głównymi oponentami. Rząd w Ankarze podjął również decyzję o wzmocnieniu relacji gospodarczych poprzez zainwestowanie w roku 2018 19 miliardów dolarów w katarską ekonomię, z czego około 650 dolarów ma być zainwestowanych w rozwój rolnictwa. Pomimo czterokrotnego wzrostu cen produktów pierwszej potrzeby ma to zapewnić Katarowi w miarę stabilne funkcjonowanie i utrzymanie pozycji Katarczyków jako najbogatszego społeczeństwa na świecie.

Rząd Kataru oczywiście nie pokłada całej swojej nadziei w tureckim wojsku i ekonomii. Istotna jest również system międzynarodowy i infrastruktura polityczna zapewniana przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka oceniło w swoim raporcie jednostronną blokadę jako mającą trwały wpływ na relacje w regionie. Komitet Praw Człowieka Kataru wezwał ONZ do podjęcia akcji i negatywnej oceny blokady jako działania nie mającego podstaw prawnych i będącego przejawem wojny ekonomicznej. Komitet dodał również, że Wysoki Komisarz próbował interweniować u krajów blokujących Katar, lecz nie uzyskał żadnej odpowiedzi.

Polityczne działania Kataru nie odnoszą jednak spodziewanych skutków i blokada najprawdopodobniej zostanie utrzymana w najbliższych miesiącach. Lista żądań wobec Kataru pozostaje niezmieniona, a relacje polityczne między krajami nie mają się ku poprawie. Wzmocnienie obecności Turcji, co jest jawnym działaniem przeciwko żądaniom przeciwników, z pewnością nie ułatwi nawiązania ponownych relacji. Pytaniem pozostaje jednak, czy zacieśnienie więzi z Turcją, potencjalnie może doprowadzić Katar do wzmocnienia swoich przyszłych relacji handlowych z Europą?

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *