Przegląd prasy egipskiej 24.03-30.03

piątek, 24 marca 2017

Al Ahram Weekly informuje o zbliżającej się (3 kwietnia) wizycie prezydenta Al-Sisiego w Waszyngtonie oraz uczestnictwie prezydenta w Szczycie Państw Arabskich w Ammanie kilka dni później. W stolicy USA Al-Sisi ma się po raz pierwszy spotkać z prezydentem USA Donaldem Trumpem Egipska administracja dostrzega w postępowaniu prezydenta Trumpa próby wyrobienia sobie opinii nt. działań na Bliskim Wschodzie i dlatego Egipt chce przedstawić swoje stanowisko dotyczące bezpieczeństwa, stabilności i walki z terroryzmem. Zdaniem osób związanych z Sisim, w trakcie spotkania z Trupmem, jak i podczas Szczytu prezydent będzie kładł główny nacisk na sytuację w Libii. Wynika to z niestabilnej sytuacji w tym sąsiednim kraju, która sprzyja werbowaniu bojowników tzw. Państwa Islamskiego walczących później na Półwyspie Synaj. Tematem rozmów Sisi-Trump będzie także sytuacja w Syrii. Ich zdaniem obaj zgodzą się w kwestii utrzymania Assada Al-Bashara przy władzy dopóki nie pojawi się inny silny przywódca. Syria będzie też tematem rozmów w Ammanie, zwłaszcza w kontekście członkostwa tego państwa w Lidze Arabskiej (zostało usunięte w 2011 r. po pierwszych oznakach przemocy władzy wobec obywateli). Innym ważnym tematem poruszanym na szczycie przez Egipt będzie kwestia palestyńska. Zdaniem gazety zachodni dyplomaci w Kairze twierdzą, że administracja Trumpa nie będzie naciskać na Izrael w kwestii dążenia do rozwiązania dwupaństwowego, a proces pokojowy nie jest priorytetem. Ich zdaniem również Egipt ma obecnie mniejsze zainteresowanie sprawą palestyńską niż kiedykolwiek wcześniej.

sobota, 25 marca 2017

Al Ahram Weekly podaje, że 2 kwietnia Kairski Sąd ds. Pilnych Spraw ma ogłosić wyrok w sprawie pozwu, który wzywa do wycofania wszystkich przyczyn i skutków wydanego w dniu 16 stycznia ostatecznego wyroku Sądu Administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności umowy dotyczącej demarkacji granic Egiptu i Arabii Saudyjskiej. Podpisana w kwietniu 2016 r. umowa zobowiązuje Egipt do oddania dwóch strategicznych wysp Morza Czerwonego Tiran i Sanafir Arabii Saudyjskiej. Porozumienie doprowadziło do powszechnych protestów, podczas których obywatele oskarżali reżim o sprzedaż ziemi w zamian za finansową pomoc Arabii Saudyjskiej.

niedziela, 26 marca 2017

Al Masry al Joum pisze, że Najwyższy Sąd Administracyjny odrzucił sprzeciw skierowany przeciwko Ministrowi Spraw Wewnętrznych Magdyemu Abdelowi Ghaffarowi przez brytyjskiego obywatela, któremu odmówiono wstępu do Egiptu i pobyt w Luksorze ze względu na jego orientację seksualną. Zdaniem Sądu Egipt ma prawo zakazać wstępu na swoje terytorium osobom homoseksualnym zza granicy ze względu na moralność swoich obywateli. Zdaniem sądu przebywanie cudzoziemca w Egipcie powinno być licencjonowane przez ministerstwo, które ocenia tą kwestię zgodnie z interesem publicznym. Ministerstwo ma prawo odnawiać pozwolenia lub anulować je w całości, w przypadkach, w których uzna, że ​​mogą istnieć zagrożenia spowodowane obecnością danej osoby na terytorium Egiptu.

poniedziałek, 27 marca 2017

Al Masry al Joum podaje, że międzynarodowa organizacja Bractwa Muzułmańskiego (MB) opublikowała w niedzielę dokument zatytułowany „Dokument Współistnienia” z innymi, cztery dni po ataku terrorystycznym w Londynie. Organizacja powiedziała w oświadczeniu wydanym przez biuro Bractwa Muzułmańskiego w Londynie, że grupa ta ma na celu pokojowe współistnienie w pluralistycznym społeczeństwie. Dyskutujący front grupy, głównie MB Youth, ogłosił w tym roku, że wyda recenzje sprawdzające błędy popełnione przez grupę i publicznie ogłosi wyniki. Ogłoszenie doprowadziło do większej liczby podziałów w grupie, co skłoniło organizację międzynarodową do zorganizowania spotkania w Londynie. Przywódca Bractwa Hamza Zobaa poparł inicjatywę młodzieży Bractwa, mówiąc że „trzeba przyznać się do błędów przeszłości”.

wtorek, 28 marca 2017

Egypt Independent porusza kwestię dostępu do wody w Egipcie. Zgodnie z raportem opublikowanym przez Geological Society of America (GSA), trwająca redukcja wody słodkiej w egipskiej części Nilu może do 2025 r. doprowadzić do niedoboru wody i energii w kraju. Naukowcy podają, że dalszy spadek ilości słodkiej wody w Nilu byłby „tragiczny”, bo w najlepszym przypadku, rzeka dostarcza ledwo 97 procent zapotrzebowania na wodę w Egipcie, a obecnie zapewnia zaledwie 660 metrów sześciennych na jednego mieszkańca, co jest jednym z najniższych udziałów w wodzie na świecie. Biorąc pod uwagę, że Egipt wykorzystuje 85 procent wody do produkcji rolnej, badanie wskazuje, że wysokie poziomy zasolenia w równinie delty zaważą na zdolności żyznych gleb do produkcji świeżej wody i żywności.

środa, 29 marca 2017

Według Al Masry Al Joum niedzielna decyzja Parlamentu w sprawie zatwierdzenia projektu poprawek do ustawy o władzy sądowej, dotyczącej powoływania szefów organów sądowych, wywołała gniew sędziów we wszystkich oficjalnych organach. Nazwali to prawo naruszeniem niezawisłości sądownictwa oraz marnotrawstwem norm i tradycji w wyborze szefa każdego organu zgodnie z zasadą starszeństwa. Źródła sądowe związane z Radą Państwa stwierdziły, że zatwierdzenie poprawek przez Parlament popycha kraj w nowy kryzys. Nowy projekt ustawy daje prezydentowi prawo wyboru szefa każdego organu sądowego, szczególnie w Radzie Państwa – może teraz wybrać Prezydenta Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zajmuje się sprawami skierowanymi przeciwko rządowi, w tym samemu prezydentowi. Projekt nie określił kryteriów, na podstawie których Prezydent wybierze szefów organów sądowych.

czwartek, 30 marca 2017

Al Masry Al Joum pisze, że Europejski Bank Inwestycyjny zaoferował 500 mln USD na rozbudowę linii metra w Kairze, która rozciąga się między stacjami Helwan i Marg. Inwestycja ta ma obejmować nowe znaki wzdłuż torów i stacji oraz infrastrukturę, aby unowocześnić obecnie istniejący system. EBI ma w planach również sfinansować trzecią fazę budowy trzeciej linii metra o łącznej sumie 600 milionów euro. Bank zaproponował również wkład w finansowanie rozwoju tramwaju al-Raml w Aleksandrii.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *